FYZIKA A ASTRONÓMIA

stredná škola


PRIMA / 1. ročník strednej školy s osemročným štúdiom

SEKUNDA / 2. ročník strednej školy s osemročným štúdiom

TERCIA / 3. ročník strednej školy s osemročným štúdiom

KVARTA / 4. ročník strednej školy s osemročným štúdiom


Vzdelaním k lepšiemu životu

Aby mali istú budúcnosť, v neistom svete.

Nikto z nás, nie je zodpovedný za to, v akej situácii sa títo ľudia ocitli. Ak však poskytneme súcit a podporu, môžeme byť zodpovední za to, že niekomu možno otvoríme cestu k lepšej budúcnosti. Pamätajte, že neposielate len nejaký obnos peňazí. Posielate aj hŕstku nádeje. Môžete si byť istí, že Vaša hŕstka nádeje je práve tá najpotrebnejšia.

ĎAKUJEME

Váš UNICEF a firma GYnius  


KVINTA /  1. ročník strednej školy so štvorročným štúdiom

SEXTA / 2. ročník strednej školy so štvorročným štúdiom

OKTÁVA / 4. ročník strednej školy so štvorročným štúdiom